ÁÜF

A Magna Digital Bt.
vevőinformációi és Általános Szerződési Feltételei

 

A. Vevőinformációk

I. Az ajánlattevőre vonatkozó információk


Magna Digital Bt.
Postai cím: 2364 Ócsa, Bacsó Béla u. 13.
Cégjegyzékszám: 13-06-071066
Adószám: 26232175-2-13

Kommunikációs adatok:
Telefon: 06 20 217 7006
E-mail: info@magnadigital.hu
Internet: www.magnaprinting.hu

 

B. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Általános rész


(1) A Magna Digital Bt., székhely: 2364 Ócsa, Bacsó Béla u. 13. (a továbbiakban: Magna Digital) vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékeket, valamint egyéb nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket kínál fogyasztók, vállalkozók és magán-, ill. közjogi személyek részére.
(2) A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a magnaprinting.hu internetes portálon keresztül létrejött valamennyi megrendelésre, amennyiben a Felek nem kötnek olyan értelmű külön szerződést, amely kizárja a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazását. A fogyasztókkal, vállalkozókkal és közjogi személyekkel folytatott üzleti forgalomban a jelen ÁSZF érvényes valamennyi jövőbeli üzleti kapcsolatra is, akkor is, ha arra nem történik ismételten nyomatékos utalás. Amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg másként, a jelen Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek a Magna Digital Bt. és a vállalkozók, ill. jogi személyek közötti üzleti
forgalomra, ha ezek a vállalkozók és jogi személyek saját általános szerződési feltételekkel rendelkeznek. Ha a Magna Digital Bt. olyan írásra hivatkozik, amely a másik fél szerződési feltéteit tartalmazza vagy azokra utal, az még nem jelenti azt, hogy egyet is ért azon szerződési feltételek érvényességével.


§ 2 Fogalommeghatározás


A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében
1. a „vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek“ olyan nyomdai termékek, amelyek esetében a megrendelő a magnaprinting.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapján maga határozza meg az adott termék kialakítását, ilyenek például a névjegykártyák, szórólapok, képeslapok és poszterek, beleértve a textil- és fotótermékeket is;
2. a „nyomtatványok“ olyan nyomtatott tárgyak, amelyek esetében a megrendelő egy adott kialakítású terméket rendel meg, beleértve a textil- és fotótermékeket is;
3. a „nyomtatási segédeszközök“ olyan áruk és tárgyak, amelyek a nyomtatáshoz szükségesek lehetnek, ilyenek például a papírok, festékek és lakkok;
4. „fogyasztó“: természetes személy, aki olyan célból köt szerződést, amely sem üzleti, sem saját ipari tevékenységébe nem számítható bele;
5. a „vállalkozó“ olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyi társaság, aki/amely a szerződés megkötésekor üzleti vagy saját ipari tevékenységet folytat. A jogképes társaság olyan személyi társaság, amely saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat;
6. „közjogi személy“: minden köztestület, közintézmény vagy közalapítvány;
7. „szolgáltatás“: mindenfajta teljesítés, különösen szolgáltatás és mellékszolgáltatás, valamint szállítás és vállalkozói termék szállítása;
8. „regisztráció:“ bejelentkezés a magnaprinting.hu portál időben nem korlátozott használatára felhasználói fiók létrehozásával;
9. „bejelentkezés vendégként“: egy adott megrendelés futamidejére szóló bejelentkezés a(z) magnaprinting.hu oldalra, felhasználói fiók létrehozása nélkül;
10. „jelszó“: a felhasználó által létrehozott szám- és/vagy betűkombináció, amely a sikeres regisztrációt vagy a vendégként történt bejelentkezést követően az e-mail címmel együtt lehetővé teszi szolgáltatások megrendelését a(z) magnaprinting.hu oldalon keresztül;
11. „felhasználói fiók“: a Vevő internetes fiókja, amelyhez e-mail címe és jelszava megadásával fér hozzá;
12. „screenproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok digitális próbanyomata, a későbbi nyomtatási eredmény színazonos szimulációja;
13. „paperproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok DIN ISO 12647 minőségi szabvány szerint elkészített digitális nyomata;
14. „munkanapok“: a hét napjai hétfőtől péntekig, a törvényes ünnepnapok kivételével;
15. „szokásos hivatali idők“: hétköznapokon 24 óráig, valamint szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig.
16. „vevők“: fogyasztók, vállalkozók és közjogi személyek összefoglaló neve.

§ 3 Regisztráció és vendégként történő bejelentkezés

(1) A Magna Digital Bt. szolgáltatásai kizárólag a magnaprinting.hu portálon való regisztrációval vagy vendégként történő bejelentkezéssel vehetők igénybe. A regisztráció a szükséges adatok megadásával történik egy arra szolgáló online űrlapon. A regisztráció a „Regisztráció befejezése“ gombra való kattintással ér véget. A sikeres regisztrációval a Vevő tartós felhasználói fiókot hoz létre. A vendégként történő bejelentkezéssel a Vevő tartós regisztráció nélkül veheti igénybe a Magna Digital Bt. szolgáltatásait.
(2) A vendégként történő bejelentkezéshez a Vevő megad egy e-mail címet, amely a megrendelése teljes futamideje alatt érvényes marad. Vendégként történő további bejelentkezések esetén újból meg kell adnia az adatokat.
(3) A megadott adatok helyességéért a Magna Digital Bt. szolgáltatásait igénybe vevő Vevő felel.
(4) A Vevő köteles a megadott adatok változásairól haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíteni a Magna Digital Bt.-ot.
(5) A Magna Digital Bt. jogosult a Vevő regisztrációját vagy vendégként történő bejelentkezését indoklás nélkül elutasítani, ha a Vevő nem adja meg a szükséges adatokat vagy nem fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

§ 4 A szerződéskötés technikai lebonyolításával kapcsolatos információk


(1) A Vevő megrendelései kizárólag a Magna Digital Bt. honlapján keresztül bonyolíthatók. A megrendelés elküldésével a Vevő ajánlatot tesz a Magna Digital Bt. cégnek. A Vevő és a Magna Digital Bt. magnaprinting.hu oldalon kiválassza, ill. kialakítsa a vevőspecifikáció szerint nyomtatott termékeket vagy kiválassza a kívánt nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket, valamint megadja a megrendeléshez szükséges adatokat.
(2) A Vevő a megfelelő gomb megnyomásával megtekintheti és kinyomtathatja a kívánt termék leírását. Az adott termékre vonatkozó egyedi árak is megtekinthetők. A megfelelő gomb megnyomásával a Vevő kinyomtathat egy kötelezettség nélküli ajánlatot.
(3) Az ezután megjelenő megrendelési oldalon a Vevő még egyszer alaposan ellenőrizheti a megadott jellemzőket és adatokat, majd megteheti a kötelező, költségtérítéses megrendelést a „Vásárlás“ gomb megnyomásával. A „Vásárlás“ gomb megnyomása után már nem módosíthatja a megrendelést.
(4) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő az ablak bezárásával bármikor befejezheti a megrendelési folyamatot. Ezen kívül a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő a honlap utasításai szerint módosíthatja a megrendelést.
(5) A fizetésre és a szállításra vonatkozó részletek a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a fizetési mód (banki átutalás, beszedési megbízás) és a kiszállítás fajtájának kiválasztásával adhatók meg. Ha a Vevő a beszedési megbízást vagy a SEPA-megbízást választja, hozzá kell járulnia a fizetendő összegnek a számlájáról történő leemeléséhez. Ehhez ki kell nyomtatnia a „Banki lehívási megbízás/SEPA beszedési megbízás“ című oldalt, és azt kitöltve és aláírva, eredeti példányban el kell juttatnia a Magna Digital Bt. -hoz, vagy a megrendelési folyamat során az erre szolgáló helyen meg kell adnia a hozzájárulását. Az áru feladására csak akkor kerül sor, ha a Vevő hozzájárulása a Magna Digital Bt. birtokában van. A beszedési megbízás összegéről és időpontjáról a Vevő legkésőbb egy nappal az esedékességi határidő előtt előzetes tájékoztatást kap.
(6) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevőnek igazolnia kell, hogy elolvasta a Magna Digital Bt. vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit. Az igazolás az erre szolgáló mezőre való
kattintással történik, ezzel igazolja a Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadását. A Magna Digital Bt. vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt el is mentheti a Vevő.
(7) A kötelező szerződéskötésre a megrendelésnek a Magna Digital Bt. részéről történő elfogadásával kerül sor. Az elfogadás a megrendelés e-mailben való visszaigazolásával történik meg a Magna Digital Bt. részéről. A szerződés akkor jön létre a Felek között, ha a Magna Digital Bt. visszaigazolja a megrendelést.

§ 5 A szerződésre vonatkozó információk

(1) A szerződés nyelve kizárólag a magyar nyelv. A Magna Digital Bt. kizárólag Magyarország területén belül szállít. A szerződéses kötelezettségekre és a garanciára vonatkozó részleteket a Magna Digital Bt.Általános Szerződési Feltételei szabályozzák.
(2) Adatvédelemre vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon adatvédelmi munkatársunkhoz: Név:

Magna Digital Bt.
Dr. Sebastian Kraska
Bacsó Béla u. 13.
Ócsa 2364
E-mail: printing@magnadigital.hu
Telefon: 06 20 217 7006

(3) A Magna Digital Bt. A fájl megnyitásához csak egy szöveges fájlok megjelenítésére alkalmas programra van szükség.

§ 6 Ügyfélkommunikáció

(1) A Magna Digital Bt. és a vevők közötti kommunikáció alapvetően e-mailben történik az alábbi e-mail címen
(2) A Vevő egyéni módon biztosítja az e-mailek fogadását. A regisztrációval vagy a vendégként történő bejelentkezéssel egy időben köteles megadni egy érvényes e-mail címet. Köteles továbbá ellenőrizni, hogy az e-mailek beérkeznek-e e-mail címére. A Vevő haladéktalanul, de legkésőbb két
napon belül köteles értesíteni a Magna Digital Bt.-t minden e-mailcím-változásról. Ő felel mindazokért a károkért, amelyek a változásbejelentés elmulasztása miatt a Magna Digital Bt.-t érik. Nem hajthat végre olyan beállításokat levelezőprogramján vagy postafiókján, amelyek megakadályozzák az e-mailek fogadását vagy azt eredményezik, hogy nem látja a beérkező emaileket, mert például spam-mappába helyezi azokat a program. A Vevő felel az e-mailek beérkezéséért a levelezőprogram megadott postafiókjába.
(3) A fentiek sérelme nélkül a szöveges formában, írásban, szóban vagy telefonon folytatott kommunikáció is lehetséges.

§ 7 Szerződéskötés

(1) A megrendeléshez a Vevő először kiválaszt egy terméket. Vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetén az magnaprinting.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapján meghatározza a kívánt termék kialakítását, majd kitölti a megjelenő online űrlapot, az ezt követő áttekintő oldalon ellenőrzi az általa megadott adatok helyességét, és végül a „Vásárlás“ gomb megnyomásával lezárja a megrendelési folyamatot. A megrendelés lezárásával a Vevő kötelező ajánlatot tesz a Magna Digital Bt.-nek.
(2) A Vevő az ajánlat (megrendelés) leadását követő második munkanap végéig kötve van az ajánlathoz. A szerződéskötés és ezzel együtt az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses kötöttség akkor jön létre, ha a Magna Digital Bt. nyomatékosan elfogadja az ajánlatot a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával.
(3) A Vevő bármikor megszakíthatja a megrendelési folyamatot a böngészőablak bezárásával. A megrendelés véglegesítése előtt megjelenő áttekintő oldalon a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogy nincsenek-e beviteli hibák az adataiban. Ha hibát talál, a „Megrendelés módosítása“ gomb megnyomásával javíthatja azt.
(4) A szerződéskötésre kizárólag a magyar nyelv használható. A Magna Digital Bt. elmenti a megrendelést, és a visszaigazoló e-maillel együtt megküldi a Vevőnek. A dokumentumok elvesztése esetén a Magna Digital Bt. a felmerülő költségek megtérítése ellenében a Vevő írásbeli kérésére másolatot küldhet a dokumentumokról vagy e-mailben megküldheti azokat a Vevőnek.

§ 8 Visszavonási jog

I. A visszavonási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg.
(1) A fogyasztónak jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül visszavonni a szerződést. A visszavonási jog tizennégy napig áll fenn attól a naptól számítva, amikor a Vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az árukat.
(2) Ha a szerződés több árut foglal magában, amelyek megrendelése egy egységes megrendelés keretében történt, de szállításuk külön történik, a visszavonási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az utolsó árut.
(3) Visszavonási joga gyakorlásához a fogyasztónak nyilatkoznia kell, elsősorban e-mailben vagy a következő címen:

Magna Digital Bt.
Bacsó Béla u. 13.
Ócsa 2364
Telefon: 06 20 217 7006
E-mail: printing@magnadigital.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatos visszavonási jog kizárólag a fogyasztó döntésére vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél vagy e-mail) útján gyakorolható. A fogyasztó használhatja ehhez a mellékelt Visszavonási formanyomtatványt, de az nem kötelező. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a fogyasztó a visszavonási jog gyakorlására vonatkozó értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

II. A visszavonás következményei
(1) Ha a fogyasztó visszavonja a jelen szerződést, a Magna Digital Bt. köteles visszafizetni a fogyasztótól kapott minden összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha a fogyasztó az általunk kínált legkedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választ), mégpedig haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a fogyasztónak a szerződés visszavonásáról szóló értesítése beérkezett a Magna Digital Bt.-hez. A Magna Digital Bt. ugyanazt a fizetőeszközt használja a visszafizetéshez, amelyet a fogyasztó használt az eredeti tranzakció lebonyolításánál, kivéve ha nyomatékosan más fizetőeszközben állapodtak meg a Felek. A Magna Digital Bt. semmiféle díjat nem
számít fel a fogyasztónak a visszafizetésért. A Magna Digital Bt. mindaddig megtagadhatja a visszafizetést, amíg nem kapja vissza az árukat, attól függően, hogy mi a legkorábbi időpont.
(2) A fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor értesítette a Magna Digital Bt.-t a szerződés visszavonásáról, visszaküldeni vagy átadni az árukat a Magna Digital Bt. részére. A határidő betartása akkor teljesül, ha a fogyasztó a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. A csomagküldeményként nem feladható áruk elszállítása a Magna Digital Bt. költségére történik.
(3) A Vevő csak akkor köteles megtéríteni az áruk esetleges értékvesztésének költségeit, ha az értékvesztés olyan bánásmód miatt keletkezett, amelyre nem lett volna szükség az áruk minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

III. A visszavonási jog kizárása
A visszavonási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén, amelyek nincsenek előregyártva, és amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes szükségleteire vannak szabva.

§ 9 A Magna Digital Bt. szolgáltatásai

(1) A Magna Digital Bt. által teljesítendő szolgáltatások tartalma a Magna Digital Bt. weboldalain szereplő adatokon alapul, különös tekintettel a megrendelés leadása, visszaigazolása és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalra. A Vevő módosítási igénye a Magna Digital Bt. felé tett, módosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A Magna Digital Bt. nem köteles elfogadni a Vevő ajánlatát.
(2) Az ofszetminőségben nyomtatandó nyomdai termékek és nyomtatványok előállítása egyedi esetben egy eltérő szabályozás fenntartásával történik, mégpedig a német FOGRA intézet (a grafikai ipar kutatóintézete), valamint a Német Nyomda- és Médiaszövetség (bvdm) által közösen kifejlesztett, nyomdai alapszínekkel történő ofszetnyomtatásra vonatkozó DIN ISO 12647 szabvány szerint. E szerint az alábbi tűrések érvényesek: a hulladékra 1 mm, a hajtásra 1 mm és a fűzésre 1 mm.
(3) Csekély mértékű szín- és anyageltérések előfordulhatnak. Ez a korábbi megrendelések szín- és anyageltéréseire és érvényes. Az ilyen eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, többek között szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett
változásokból adódhatnak. Ezek az eltérések nem reklamálhatók meg a Vevő korábbi megrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.
(4) Nem tartozik a Magna Digital Bt. kötelezettségei közé a megbízás teljesítéséhez szükséges nyomtatási adatok továbbítása. Ebben az esetben eltérő megállapodás hiányában a Vevő közreműködési kötelezettsége áll fenn.
(5) Nyomtatási segédeszközök esetében minden termékhez rendelkezésre áll a terméktulajdonságok és a termékminőség részletes leírása, valamint feldolgozási és adott esetben biztonsági információk. Az adott termékleírás tehát vásárlás esetén a szerződés tartalmának része.
(6) A festékek és lakkok általában korlátozott élettartamúak. Ezeket az anyagokat úgy gyártják, hogy azok a rendszeresen előforduló nyomtatási munkák nagy részére alkalmasak legyenek. Ha egy vevő speciális munkákhoz, nem mindennapi anyagokon vagy különleges igénybevételre szeretné használni a festékeket és lakkokat, mindenképpen érdemes előzetes próba vagy leginkább egy kisebb előzetes példányszám útján meggyőződnie arról, hogy azok alkalmasak-e a tervezett használatra. További részletek a mindenkori termékleírásban találhatók.

§ 10 Nyomtatási adatok

(1) A Magna Digital Bt. minden nyomtatási megbízást kizárólag a Vevő által elküldött nyomtatási adatok alapján teljesít. Ezeket az adatokat a vevőinformációkban, különösen a „Nyomtatási adatok“ alatt szereplő formátumokban és specifikációkkal ellátva kell elküldeni. Eltérő adatformátumok vagy más specifikációk esetén nem garantált a hibátlan nyomtatás. A Vevő felel azért, hogy másolatban megtartsa a nyomtatási adatokat, mert a Magna Digital Bt. a nyomtatott termékek legyártása után törli azokat.
(2) A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy pornográf, szélsőjobb vagy szélsőbal, rasszista, diszkrimináló, fiatalokra veszélyes, erőszakra ösztönző vagy Magyarország alkotmányát sértő tartalmakat nem továbbít a Magna Digital Bt. nak. Ha megszegi ezt a kötelezettségét, a Magna Digital Bt. jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Mindez nem érinti az egyéb jogokat és igényeket.
(3) Mielőtt elküldi a nyomtatási adatokat a Magna Digital Bt.-nek, a Vevő köteles alaposan ellenőrizni, hogy azok megfelelnek-e az adott követelményeknek. Amennyiben a Magna Digital Bt.-ot más vevők, egyéb harmadik személyek vagy állami szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy az ő információi alapján a szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy az ő információi alapján a Magna Digital Bt. által összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti a Magna Digital Bt. -ot a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen
merültek fel és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a Magna Digital Bt.-nél felmerültek a jogellenes körülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi, márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a Magna Digital Bt. esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a szerződés lebonyolítása során a Magna Digital Bt. által bevont teljesítési segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti a Magna Digital Bt. által összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti a Magna Digital Bt.-ot a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a Magna Digital Bt. nél felmerültek a jogellenes körülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi, márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a Magna Digital Bt. esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a szerződés lebonyolítása során a Magna Digital Bt. által bevont teljesítési segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti a Magna Digital Bt. egyéb jogait, ill. kártérítési igényeit. A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a Magna Digital Bt.-nak ténylegesen semennyi vagy kevesebb költsége keletkezett. A Vevő fenti kötelezettségei nem állnak fenn, ha nem felelős az adott jogsértésért.

§ 11 A nyomtatási adatok ellenőrzése a Magna Digital Bt. által

(1) A Magna Digital Bt. csak olyan mértékben köteles ellenőrizni a nyomtatási adatokat, amennyire az az általa a megrendelési folyamat keretében megadottakból következik. Ha a Magna Digital Bt. megállapította a nyomtatási adatok hibás voltát, azt közli a Vevővel. A Vevő ezután köteles megvizsgáltatni az adatokat a Magna Digital Bt.-vel nyomtathatóság szempontjából, hibátlan nyomtatási adatokat szállítani vagy a hibás adatokkal nyomtattatni.
(2) A nyomtatási adatok további ellenőrzésére nem kerül sor a Magna Digital Bt. részéről. A nyomtatott termékek hibás nyomtatási adatokból eredő esetleges hibáinak kockázatát a továbbiakban egyedül a Vevő viseli.
(3) A Magna Digital Bt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni a tartalmakat a 9. pont 2. bekezdésében szereplő tilalom megsértése szempontjából.

§ 12 Konvertálás, színmód saját nyomtatási adatok használata esetén, ill. színmód freedesign nyomtatási adatok esetén

(1) A nyomtatási adatoknak a megállapodás szerinti formátumoktól eltérő formátumról való konvertálása nem tartozik a Magna Digital Bt. kötelezettségei közé. Ha a Felek a konkrét esetben mégis megállapodnak a konvertálásról, az a Vevő kockázatára történik. A konvertálás magában
foglalja azt az általános kockázatot, hogy a konvertálási művelet következtében adatok vesznek el vagy a kiindulási formátumtól eltérő formában jelennek meg.
(2) A megadott CMYK-színmódtól eltérő színmódú saját nyomtatási adatok használata esetén az adatok feldolgozása a Vevő kockázatára történik. Különösen RGB-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.
(3) Az online programmal készített, a megadott RGB-színmódtól eltérő színmódú nyomtatási adatok esetén az adatok feldolgozása szintén a Vevő kockázatára történik. Különösen CMYK-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.

§ 13 Proofok

(1) A Vevő külön díjazás ellenében kérheti paperproofok és screenproofok (proofok) elkészítését. Egy digitális nyomtatással készülő paperproof nyomtatási képe az eltérő nyomtatási technika miatt csekély eltéréseket tartalmaz az ofszetminőségben legyártandó nyomdai termékhez képest. Ez a képernyőmegjelenítés miatt különösen érvényes a screenproofokra. A Magna Digital Bt. azonban arra törekszik, hogy az eredetit minél jobban megközelítő proofokat állítson elő.
(2) A szállítási késedelmek elkerülése érdekében a Vevő köteles a proof leszállítását követően – amennyiben nincs kifogása a szállított prooffal szemben – azonnal engedélyezni a nyomtatást. Az engedélyezéssel a Vevő visszaigazolja a nyomtatási adatokat a proof által képviselt formában, a szerződés szerinti minőségi standardoknak, tűréseknek és színeltéréseknek megfelelően.
(3) Ha a Vevő elutasítja a proofot, köteles átdolgozott nyomtatási adatokat küldeni a Magna Digital Bt. részére (a Vevő együttműködési kötelezettsége). Ebben az esetben az eredetileg a Vevő által választott teljesítési határidő az átdolgozott adatok beérkezésével újraindul.
(4) A csekély mértékű eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változásokból adódhatnak, és nem reklamálhatók meg a paperproofoktól, screenproofoktól vagy a Vevő korábbi megrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.

§ 14 Árak és szállítási költségek

(1) A Magna Digital Bt. által teljesítendő szolgáltatások árai a Magna Digital Bt. weboldalain szereplő adatokon, valamint a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések
elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalon, és segítségképpen a mindenkori teljesítésről szóló megállapodás időpontjában érvényes aktuális árlistán alapulnak. Az internetes portálon megadott árak kötelezőek a Magna Digital Bt.-re nézve. Az árakat a Magna Digital Bt. a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg visszaigazolja.
(2) A megadott árak tartalmazzák a csomagolási költségeket, a Vevőhöz történő egyszeri kiszállítás költségeit (Magyarországon belül) és a törvényes forgalmi adót, amennyiben a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalon nem szerepel más előírás. Ingyenes termékek, valamint Magyarországon kívüli szállítások esetén a szállítási költségeket a Vevő viseli.
(3) A Magna Digital Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pont 1. bekezdése alapján meghatározza az árakat, és a megrendelés visszaigazolásával közölje azokat a Vevővel. A Vevő jogosult a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított két napon belül reklamálni a megadott árak miatt. Ha nem emel kifogást a rendelés-visszaigazolásban meghatározott árakkal szemben, azok a Vevő által elfogadottnak tekintendők.
(4) A Magna Digital Bt. alapvetően csak Magyarország területén belül szállít.
(5) Amennyiben a Vevő él visszavonási jogával, viselnie kell az áruk visszaküldésének közvetlen
költségeit. A csomagküldeményként nem feladható árukat a Magna Digital Bt. szállítja el.

§ 15 Számlázás és fizetés

(1) A Magna Digital Bt. kiállítja a számlát az általa e-mailben visszaigazolt szolgáltatások összegéről, és azt kizárólag e-mailben megküldi a Vevőnek. Papírformában kiállított számla nem érvényes.
(2) A Vevő jogosult a kiállított számla kézhezvételétől számított két napon belül e-mailben kifogást emelni a számla ellen. Ha a Vevő a határidőn belül nem emel kifogást, a számla elfogadottnak tekintendő.
(3) Ha a Vevő nem emel kifogást a számla ellen, köteles legkésőbb a számla kézhezvételétől számított hét napon belül teljesíteni a fizetést az előre meghatározott formában. Amennyiben a Magna Digital Bt. általi teljesítés során kiegészítő teljesítésekre kerül sor, és azokat nem kell szintén előre ellentételezni, a fizetés számlára történik átutalással.
(4) A számlákat a kiállítást követően levonás nélkül, a megadott fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. Ha a Vevő a megadott fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a számlát, a Magna Digital Bt. e-mailben felszólítást küld a részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy hét napon belül fizesse ki a számla összegét. Ha a Vevő ekkor sem fizeti ki a számla összegét, a Magna Digital Bt. jogosult visszalépni a szerződéstől, ha még nem került sor szolgáltatás teljesítésére a megrendelés alapján.
(5) Ha a megrendelt szállítások és szolgáltatások kifizetése SEPA beszedési megbízással / céges beszedési megbízással történik, a Vevő legkésőbb az esedékességi határidő előtt egy nappal előzetes tájékoztatást kap a várható beszedéssel kapcsolatban.
(6) A Magna Digital Bt. jogosult a fizetéseket először a régebbi adósságokra elszámolni, és köteles tájékoztatni a Vevőt a teljesített elszámolás módjáról. Ha már felmerültek költségek és kamatok, a Magna Digital Bt. jogosult a fizetést először a költségekre, majd a kamatokra és végül a fő teljesítésre elszámolni. Ettől eltérő teljesítési célokra vonatkozó megjegyzések csak fogyasztók esetén vehetők figyelembe.
(7) Egy fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a számla összege jóváírásra került a Magna Digital Bt. bankszámláján.
(8) Visszterhelések esetén a Vevő köteles megtéríteni a végrehajtó bank által a Magna Digital Bt.-nek leszámlázott költségeket, kivéve ha azok nem a Vevőt terhelik.
(9) A vállalkozó vagy a jogi személy fizetési késedelme esetén a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155
§ (1) és (2) bekezdése, valamint a jelen szerződés előírásai az irányadók.

§ 16 Teljesítési, szállítási idő és késedelem

(1) A teljesítési és szállítási idők számítása kizárólag munkanapokban történik. A teljesítési idő minden esetben a rendelés-visszaigazolásban kerül meghatározásra, a megrendelés részleteitől és mértékétől függően. A szállítási idő a rendelés-visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő lejárta utáni napon kezdődik.
(2) Amennyiben a Vevő rögzített teljesítési időpontú ügyletet szeretne kötni (vagyis az árut meghatározott időpontban szeretné megkapni), köteles arról a megrendeléssel egy időben tájékoztatni a Magna Digital Bt.-t a különleges megjegyzések számára fenntartott „Megjegyzések“ beviteli mezőben.
(3) Ha a Magna Digital Bt. egy megrendelés feldolgozásakor megállapítja, hogy a megrendelést nem lehet a megadott időben teljesíteni, jogosult két nappal meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vevő e-mailben történő értesítésével egy időben. A Magna Digital Bt. jogosult a szállítási határidő lejárta előtt teljesíteni a szolgáltatásait.
(4) A Magna Digital Bt. jogosult részszállítások teljesítésére.
(5) Ha a Magna Digital Bt. túllépi a jelen pont 1. bekezdésében meghatározott legkésőbbi szállítási határidőt, a vállalkozók, ill. jogi személyek kötelesek póthatáridőt megszabni nap közötti időtartamban. Amennyiben a Magna Digital Bt. ezen az időtartamon belül sem szállítja le az árut, a másik fél jogosult visszalépni a megrendeléstől.
(6) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a) Ha a Felek a termék feladásában állapodtak meg, a szállítási határidők és időpontok a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott egyéb harmadik személynek történő átadás időpontjára vonatkoznak;
b) Ha a Magna Digital Bt. teljesítési késedelembe esik vis maior vagy egyéb olyan események miatt, amelyek nem csak átmenetileg nehezítik meg vagy teszik lehetetlenné a teljesítést a Magna Digital Bt. számára – ilyenek elsősorban az üzemzavarok, anyag- vagy energiabeszerzési problémák, szállítási késedelmek, sztrájkok, jogszerű kizárások, hatósági intézkedések, valamint a kimaradó, nem megfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről – és amelyek nem az ő hibájából történtek, a Magna Digital Bt. nem felel a késedelemért. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, a Magna Digital Bt. jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő felfutási idő hozzáadásával. Ha az akadályoztatás nem átmeneti jellegű, a Magna Digital Bt. jogosult a még nem teljesített rész tekintetében részben vagy egészben visszalépni a szerződéstől. Ha az akadályoztatás két hónapnál tovább áll fenn, a Vevő egy megfelelő póthatáridő kitűzése után jogosult a még nem teljesített rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.
(7) A teljesítési határidő betartása a Magna Digital Bt. részéről feltételezi a Vevő szükséges együttműködési intézkedéseinek időben történő, teljes körű és szabályszerű végrehajtását, beleértve a nyomtatásra kész adatok és a nyomtatási engedély továbbítását a Vevő részéről, valamint a fizetés beérkezését, ill. hitelkártyával történő fizetés esetén a fizetés engedélyezését a hitelkártyát kibocsátó intézmény részéről, kivéve ha a Felek kivételes esetben számlára történő fizetésben állapodtak meg. Ha a nyomtatásra kész adatok, ill. a nyomtatási engedély csak 10:00 óra után érkezik be a Magna Digital Bt.-hez, a teljesítési határidő a következő munkanapon kezdődik.
9) A fogyasztó fizetési késedelme esetén minden jogos felszólítás után 5 € felszólítási díj fizetendő. Vállalkozók és jogi személyek fizetési késedelem esetén kötelesek a magyar Polgári Törvénykönyv
6:155 § (1) bekezdése szerinti kamatokat megfizetni, valamint a Magna Digital Bt. részére kifizetni a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 § (2) bekezdésében meghatározott 40 € (negyven euró) átalánydíjat a követelésbehajtás költségeire való tekintettel.

§ 17 Kockázatok átszállása

(1) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a) Az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata a szállítást végző személynek történő átadás időpontjában (ehhez a rakodási művelet kezdete az irányadó) száll át a Vevőre. Ez attól függetlenül érvényes, hogy ki viseli a feladási költségeket, ill. akkor is, ha a szállítást saját dolgozók végzik. Ha a feladás vagy az átvétel a Vevő hibájából késik, a kockázat azon a napon száll át a Vevőre, amikor a szállítandó áru szállításra kész, és a Magna Digital Bt. jelezte ezt a Vevő felé.
b) A Vevő kérésére, amennyiben azt külön jelzi legkésőbb a megrendeléssel egy időben, a Magna Digital Bt. biztosítást köt a küldeményre a biztosítható károk ellen, a Vevő költségére.
c) Ha a szállítmány kézbesíthetetlen megjelöléssel visszaérkezik, a Magna Digital Bt. nem köteles azt megőrizni a Vevő részére, kivéve ha a Vevő nem tehet a kézbesítési akadály felmerüléséről. A feladás szabályszerűségének ellenőrzése, a Vevő értesítése és egy megfelelő elszállítási határidő lejárta után Magna Digital Bt. jogosult megsemmisíteni vagy egyéb módon hasznosítani a szállítmányt. Ez nem érinti a Magna Digital Bt. térítési igényét, amennyiben a szállítmányt nem lehet más módon hasznosítani. Az ideiglenes megőrzés a Vevő kockázatára történik.
(2) Ha a Vevő fogyasztó, az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata csak annak átadásával száll át a Vevőre. Az átadással egyenrangúnak számít, ha a Vevő késlekedik az átvétellel és ha a „Tárolás engedélyezése“ opció választása esetén az árut elhelyezték a megállapodás szerinti tárolóhelyen.
(3) Ha a Felek abban állapodtak meg, hogy az árut a Vevő szállítja el a Magna Digital Bt.- től, a Magna Digital Bt. elszállításra készen elhelyezi az árut a megállapodás szerinti címen és értesíti a Vevőt arról, hogy az áru elszállításra kész. A Vevő köteles az értesítéstől számított egy héten belül elszállítani az árut. Ha késlekedik az áru elszállításával, a Magna Digital Bt. jogosult egy megfelelő póthatáridőt kitűzni, és annak lejárta után az árut a Vevő költségére elküldeni a Vevőnek. A Magna Digital Bt. a póthatáridő kitűzésekor felhívja a Vevő figyelmét a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire.
(4) A Magna Digital Bt. akkor jogosult részszállítások teljesítésére, ha a részszállítás elfogadható a Vevő részéről a szerződésben meghatározott rendeltetési cél alapján, biztosítva van a fennmaradó áruk szállítása is, és a részszállítás nem okoz jelentős többletráfordítást vagy pótlólagos költségeket a Vevőnek (kivéve, ha a Magna Digital Bt. magára vállalja a többletráfordítást vagy a pótlólagos
költségeket). Ha a Vevő fogyasztó, az előző mondat érvényes azzal a kikötéssel, hogy a Magna Digital Bt. teljes mértékben magára vállalja a pótlólag felmerülő költségeket (pl. feladási költségek).

§ 18 Tulajdonjog fenntartása

(1) A Magna Digital Bt. fenntartja magának a szállított áru tulajdonjogát a szerződésből eredő követelések teljes megfizetéséig.

§ 19 Beszámítás, visszatartás és engedményezés

(1) A fogyasztók és a Magna Digital Bt.. jogosultak az egymással szemben fennálló lejárt pénzköveteléseiket a másik félnek címzett nyilatkozat megküldésével beszámítani.
(2) Vállalkozók és jogi személyek csak akkor jogosultak beszámításra és visszatartása igényeik alapján, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem vitatottak. A Magna Digital Bt. jogosult beszámítani a vállalkozókkal vagy jogi személyekkel szemben fennálló követeléseit ez utóbbiak követeléseibe.
(3) A Vevő a jelen szerződésből eredő igényeit csak a Magna Digital Bt. előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyekre (engedményezheti). Ha a Vevő fogyasztó, a Magna Digital Bt. saját igényeit csak a fogyasztó előzetes hozzájárulásával számíthatja be.

§ 20 Kellékszavatossági jog

(1) A kellékhiány miatti szavatossági igények kizártak abban az esetben, ha a hiba a Vevő által továbbított hibás, hiányos vagy egyéb szempontból nem megfelelő nyomtatási adatok miatt merült fel.
(2) A Vevő köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. A Magna Digital Bt.
nem felel azokért a károkért, amelyek a Vevő részéről történt késedelmes hibabejelentésből adódnak. (3) Ha a Vevő fogyasztó, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó.
(4) Ha a Vevő vállalkozó vagy jogi személy, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó a következő módosításokkal:
(i) A fenti személyek kötelesek haladéktalanul megvizsgálni a leszállított áruk minőségét és mennyiségét, és a nyilvánvaló kellékhiányokat haladéktalanul, de legkésőbb az áru kézhezvételétől számított tizennégy napon belül bejelenteni a Magna Digital Bt.- nél. A határidő betartásához elegendő a bejelentés időben történő elküldése. A kellékhiány bejelentése történhet írásban vagy emailben.
(ii) Ha a Vevő a nyilvánvaló (minőségi vagy mennyiségi) hiba miatti kellékhiányokat nem jelenti be a Magna Digital Bt.-nél, úgy tekintendő, hogy a Magna Digital Bt. hibátlanul teljesített. Ebben az esetben a Vevő már nem jogosult kifogást emelni a nyilvánvaló kellékhiányok miatt.
(iii) A Magna Digital Bt. az utólagos teljesítés keretében jogosult a nyomtatványokat vagy nyomtatási segédeszközöket a saját döntése szerint kijavítani vagy újra szállítani.
(iv) Szavatossági igények kizárólag a megállapodás szerinti termékminőségtől való jelentős eltérések vagy a termék használhatóságának jelentős mértékű akadályozása esetén állnak fenn. Különösen a nyomtatványok és nyomtatási segédeszközök termékleírásaiban szereplő szokásos tűréseket kell figyelembe venni.
(5) A megrendelt árumennyiséghez képest 5 %-os túl- vagy alulszállítás megengedett. Ennek oka lehet többek között selejtpapír, indító ívek, a további feldolgozást végző gépek kialakító példányai vagy a felső és alsó ívek termelésfüggő hulladéka, amelyeket nem válogatnak ki. A Magna Digital Bt. köteles erről előre, legalább két nappal a szállítás előtt tájékoztatni a Vevőt. A Vevő ténylegesen szállított mennyiséget köteles megfizetni.

21 § Műszaki és kialakításbeli eltérések

(1) A magnaprinting.hu oldalon található ábrák eltérhetnek a tényleges termékektől. Az egyes böngészők eltérő beállításai, a korlátozott színmegjelenítések, a szokásos ingadozások vagy egyéb műszaki okok miatt adataink nem kötelezőek, de törekszünk arra, hogy minél hitelesebbek legyenek. Ezért a Magna Digital Bt. nyomatékosan fenntartja magának az anyagminőséget, színt, súlyt, méreteket, kialakítást vagy egyéb jellemzőket érintő csekély mértékű eltérések jogát. A méretadatok szintén csak iránymutatóul szolgálnak, amelyek segítenek a Vevőnek a választásban. Hossz- és szélességbeli tűréseket is megadtunk, mivel rugalmas anyagokkal dolgozunk. A méretadatok feltüntetése a különböző gyártóknál eltérő lehet. Eltérések lehetnek továbbá az egyes termékek és a különböző gyártók között. A nem megfelelő konfekcióméretek nem szolgálhatnak reklamáció alapjául. A nyomtatási minőség és a moshatóság nagymértékben függ a használt textíliától és annak felületétől, valamint az anyagok kikészítésétől. A nyomtatási minőség eltérései egy sorozaton belül, valamint a mérsékelt moshatóság a fenti kritériumok miatt nem szolgálhat reklamáció alapjául.
(2) Használati utasítás
A nyomtatott textíliákat nem szabad finom mosószerrel mosni. Az első mosásra legkorábban a nyomtatás utáni 14. napon kerüljön sor 30° C-on, kifordítva a terméket. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatott oldal nem vasalható. Egyebekben az áruhoz mellékelt mosási információkat kell figyelembe venni.

§ 22 Elévülés

(1) Ha a Vevő fogyasztó, igényeinek elévülése a törvényi előírásokhoz igazodik.
(2) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, kellékszavatossági igényei két éven belül évülnek el.
(3) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, egyéb kártérítési igényeinek vagy a ráfordítások megtérítésére vonatkozó igényeinek elévülési ideje szintén két év.
(4) Az elévülés az áru átvételével kezdődik.

§ 23 Átalány kötbérigények a vevővel szemben

Ez a pont vállalkozókra és közjogi személyekre vonatkozik.
(1) A Felek az alábbi esetekre fix összegű kártérítés-, kárpótlás-, ill. térítésfizetésben állapodnak meg (átalányigény):
a) A Magna Digital Bt. határidő kitűzésével felmond a Vevőnek a Vevő együttműködési kötelezettségének megszegése, elsősorban hibátlan nyomtatási adatok megküldésének elmulasztása miatt;
b) A Magna Digital Bt. határidő kitűzésével visszalép a szerződéstől a Vevő fizetési késedelme miatt;
c) A Magna Digital Bt. azonnali hatállyal felmond a Vevőnek a nyomtatási adatokra vonatkozó előírások vétkes megszegése miatt;
d) A Magna Digital Bt. egyéb, a Vevő terhére írható lényeges ok miatt felmond a Vevőnek;
e) A Vevő rendes felmondással felmondja a szerződést anélkül, hogy arra a Magna Digital Bt. hibás magatartása indította volna, ill. anélkül, hogy bármilyen lényeges ok állna fenn.
(2) A fix összegű kötbérigény 15,00 és 25,00 € közötti bruttó megrendelési érték esetén 5,00 €, 25,00 és 500,00 € között 15,00 € és 500,00 € fölött 25,00 €. Ha vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetében a nyomtatási megbízást már teljesítették vagy olyan szakaszban van, amikor az automatizált nyomtatási folyamat már nem állítható le, az átalányigény összege a nettó megrendelési érték (vagyis az áfa nélküli megrendelési érték).
(3) A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a Magna Digital Bt-nek semennyi vagy csak csekély mértékű kára, ill. költsége keletkezett, a térítés összege aránytalanul magas vagy egyéb szerzés áll fenn.
(4) A Magna Digital Bt. jogosult annak bizonyítására, hogy nagyobb mértékű kára, ill. költsége keletkezett, vagy a méltányos térítés összege magasabb.

§ 24 A nyomtatáshoz használt anyagok tulajdonjoga, archiválás, szerzői jogok

(1) A nyomtatványok előállításához a Magna Digital Bt. által legyártott és felhasznált anyagok tulajdonjoga, szerzői jogai és minden egyéb oltalmi jog a Magna Digital Bt.-ot illeti meg.
(2) A próbanyomatok, ill. példányok hat hónap után megsemmisítésre kerülnek, ha addig nem érkezik kifogás a Vevő részéről. A megküldött nyomtatási adatok a nyomtatott termékek elkészítése után törlésre kerülnek. A Magna Digital Bt. jogosult, de nem kötelezett a megsemmisítésre és a törlésre.
(3) A Vevő garantálja, hogy birtokában van az elküldött adatok használati, továbbítási és közlési jogainak, különös tekintettel a szöveges és képes anyagokra. A szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használati jogot biztosít a Magna Digital Bt.-nek . Ezzel a Magna Digital Bt. sokszorosítási jogot nyer ideiglenes tárolás és adatfeldolgozás céljából. Ezen kívül a Vevő egyedi esetekben, külön megállapodás alapján további használati jogokat biztosít a Magna Digital Bt. nak.
(4) A Vevő köteles megtéríteni a Magna Digital Bt.-nek a harmadik személyek általi igénybevételből adódó, oltalmi vagy egyéb jogok megsértése miatt felmerült károkat, kivéve ha azokért nem felelős. A Vevő mentesíti a Magna Digital Bt.-t minden olyan hátrány alól, amelyek harmadik személyek általi igénybevételből adódóan a Vevő terhére írható, kárt okozó magatartás miatt keletkeztek.

§ 25 Titoktartás

(1) Üzleti és üzemi titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik félre vonatkozó bizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek tudomására. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony lejárta után is érvényben marad.
(2) Olyan sajtónyilatkozatok, tájékoztatások és egyéb anyagok közzététele, amelyekben az egyik szerződő fél a másikra hivatkozik, csak előzetes írásbeli hozzájárulás (e-mail, levél) után engedélyezett. Ettől függetlenül a Magna Digital Bt. megnevezheti a Vevőt referenciavevőként, és a teljesített szolgáltatásokat önreklám keretében sokszorosíthatja és terjesztheti, valamint nyilvánosan
közölheti, hozzáférhetővé teheti és hivatkozhat azokra, kivéve ha a Vevő érvényesíteni tudja ezzel ellentétes, jogos érdekét.

§ 26 Záró rendelkezések

(1) A szerződéskötésre a magyar jog érvényes, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.
(2) Arra az esetre, ha a Vevő vállalkozó vagy közjogi személy, a felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita teljesítési helye és illetékessége Budapest. A kizárólagos illetékességet a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő állandó választott bíróság gyakorolja. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Mindkét fél jogosult egy választott bírót delegálni a választott bírók listájáról, akik a választott bírók eljáró tanácsának elnökét megválasztják.
(3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, első sorban a magyar Polgári Törvénykönyv előírásai alkalmazandók.
(4) A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy egyéb megállapodások valamely rendelkezésének hatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás hatályát.
(4) A Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését megértette és tudomásul vette, és azt mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Budapest, 02.04.2015

 

 


Visszavonási formanyomtatvány


Ha szeretné visszavonni a szerződést, töltse ki az alábbi űrlapot és küldje vissza a címünkre:
Magna Digital Bt.
Bacsó Béla u. 13.
Ócsa 2364


E-mail: printing@magnadigital.hu

- Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/általunk (*) megkötött, az alábbi áruk megvásárlására vonatkozó szerződést.


- Megrendelés dátuma (*)/kézhezvétel dátuma (*):


- Fogyasztó(k) neve:


- Fogyasztó(k) címe:


- Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú eljárás esetén)

- Dátum


(*) A felesleges rész törlendő.

 

 

Nyomtatás